Wat de fundamentele richting betreft leeft in het katechetische werk in het algemeen heel sterk het begrip ‘Openbaring’, ... omdat het weinig moeite kost om in de stof te komen: het is een vertrouwd pad. Het aanvaarden van iets nieuws vraagt veel meer...
Wat hierbij opvalt, is dat er geen direct verband wordt gelegd tussen LBP en betrokkenheid. Maar zoals in paragraaf 2.1.3 is beredeneerd kan een juiste afstemming tussen behoeften en HR-instrumenten een positieve uitwerking hebben op tevredenheid. 2.4...
Wat je hierbij van de bedrijfsarts kunt verwachten en wat van je verwacht wordt als je ziek bent, kun je in dit verzuimprotocol lezen. Laat meteen weten dat je ziek ... Maar onjuist hiermee omgaan kost tijd en capaciteit van mensen en apparatuur, ... We...
4 resultaten