Wat zit er in het reguliere takenpakket en wanneer wordt er iets extra’s van ... In geval van thuisstudie is een vrijstelling nodig van de leerplichtambtenaar van de verplichting tot geregeld ... zonder dat het de kandidaat examentijd kost. De...
Wat kost het schakelprogramma met civiel effect? Zie voor de kosten de website van Schakelzone. Na het schakelprogramma start je een master aan de UvA. Hiervoor betaal je het wettelijk collegegeld. Heb ik nog recht op studiefinanciering tijdens het...
Wat hierbij opvalt, is dat er geen direct verband wordt gelegd tussen LBP en betrokkenheid. Maar zoals in paragraaf 2.1.3 is beredeneerd kan een juiste afstemming tussen behoeften en HR-instrumenten een positieve uitwerking hebben op tevredenheid. 2.4...
Wat de fundamentele richting betreft leeft in het katechetische werk in het algemeen heel sterk het begrip ‘Openbaring’, ... omdat het weinig moeite kost om in de stof te komen: het is een vertrouwd pad. Het aanvaarden van iets nieuws vraagt veel meer...
Ons rekeningnummer is: NL86RABO034.24.19.080 t.n.v. Freestyle Academy. Na de betalingstermijn van 14 dagen wordt er een herinnering gestuurd en als betaling dan niet doorgezet wordt zien wij ons vanwege de tijd die dit kost genoodzaakt om de verdere...
Wat je hierbij van de bedrijfsarts kunt verwachten en wat van je verwacht wordt als je ziek bent, kun je in dit verzuimprotocol lezen. Laat meteen weten dat je ziek ... Maar onjuist hiermee omgaan kost tijd en capaciteit van mensen en apparatuur, ... We...
6 resultaten