Wat kost het schakelprogramma met civiel effect? Zie voor de kosten de website van Schakelzone. Na het schakelprogramma start je een master aan de UvA. Hiervoor betaal je het wettelijk collegegeld. Heb ik nog recht op studiefinanciering tijdens het...
Er wordt 20 uren nascholing per jaar vereist (reken op ongeveer 300 euro per jaar), en daarnaast 10 uren intervisie met HGT-collega’s (onderdeel van Keep in Touch van de HGT-ers). Na 3 jaar BATC lidmaatschap volgt een visitatie, deze kost rond de 500 euro.
Totale belasting thuisstudie per week (exclusief opleidingsdagen): 4 uur. Studiebelasting – niveau 2 ... (theorietoets en eigen vaardigheid rijden) kost €100,- zowel na de ruiteropleiding als bij vrijstelling. Kosten ORUN NIveau 3 bassisport instructeur...
Wat hierbij opvalt, is dat er geen direct verband wordt gelegd tussen LBP en betrokkenheid. Maar zoals in paragraaf 2.1.3 is beredeneerd kan een juiste afstemming tussen behoeften en HR-instrumenten een positieve uitwerking hebben op tevredenheid. 2.4...
Wat de fundamentele richting betreft leeft in het katechetische werk in het algemeen heel sterk het begrip ‘Openbaring’, ... omdat het weinig moeite kost om in de stof te komen: het is een vertrouwd pad. Het aanvaarden van iets nieuws vraagt veel meer...
Bijlage III:verzuimprotocol vandervalk+degroot. Als je door ziekte niet kunt werken, is het zaak om ervoor te zorgen dat je snel weer op de been bent. Om je daarbij te begeleiden
Wat betreft feedback op voortgang was wat onduidelijkheid. Meeste respondenten hebben geen abonnement en krijgen dus geen feedback van een professional, maar ook niet automatisch van het programma. Velen ervaren de feedback die zij wel van andere...
Wat je hierbij van de bedrijfsarts kunt verwachten en wat van je verwacht wordt als je ziek bent, kun je in dit verzuimprotocol lezen. Laat meteen weten dat je ziek ... Maar onjuist hiermee omgaan kost tijd en capaciteit van mensen en apparatuur, ... We...
Wat zit er in het reguliere takenpakket en wanneer wordt er iets extra’s van ... In geval van thuisstudie is een vrijstelling nodig van de leerplichtambtenaar van de verplichting tot geregeld ... zonder dat het de kandidaat examentijd kost. De...
9 resultaten